Project Description

Adequació de la fontaneria al edifici de consultes externes del hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona a fi efecte de complir normativa corresponent. Inclou tots els anells en horitzontal i els verticals del elements finals des de els baixants principals