UIC

UIC2018-08-02T13:30:34+02:00

Project Description

La Universitat Internacional de Catalunya davant el seu creixement sostingut, inicia una sèrie de fases de creixement a les seves instal•lacions del campus de Sant Cugat dins del hospital General de Catalunya. Dins d’aquestes fases trobem aules de formació, laboratoris, sales polivalents, boxes quirúrgics, odontològics, sales blanques, etc. Cimelsa S.L. ha realitzat totes aquestes instal•lacions amb la dificultat afegida d’estar dins d’un hospital de referencia com el General de Catalunya.