El passat mes d’octubre, CIMELSA va concloure l’execució de totes les instal·lacions del EUROFITNESS LLEFIÀ ( GRUP UBAE ) situat a la ciutat de Badalona. Es tracta de l’ampliació i modernització d’un important Centre Poliesportiu del barri de Llefià.

Al  tractar-se  d’un projecte d’ampliació, el repte va consistir en realitzar les instal·lacions sense perjudicar l’activitat diària del centre existent. Això va obligar a una tasca prèvia dels nostres enginyers per a desenvolupar un projecte executiu que integrés les noves instal·lacions amb les antigues. També una acurada planificació.

Cal dir que CIMELSA ha realitzat la totalitat de les instal·lacions, tant mecàniques ( Climatització / Fontaneria / Extinció d’Incendis / Producció de ACS / Plaques Solars), com elèctriques ( Mitja i Baixa Tensió / Enllumenat / Detecció d’Incendis / Senyals Débils  i Comunicació).

Al llarg dels anys, CIMELSA s’ha convertit en un referent en la realització d’instal·lacions de Centres Poliesportius i d’oci, com ho confirmen les nombroses referències de Centres en funcionament.

El Centre de Llefià és el darrer pas.