Reforma parcial de les plantes baixes, segona i tercera del Hospital General de Catalunya per la Universitat Internacional de Catalunya. Durant l’any 2020, vàrem realitzar la reforma de Pal·liatius per l’activitat docent de la UIC.

Planta Baixa:

La planta baixa objecte del present projecte incorpora un vestíbul d’accés, un nucli de banys per dones i un d’homes, ampliació de la biblioteca, aula d’expressió artística, aula taller per alumnes, laboratori i sala d’observació de psicologia, dues aules de psicologia, dues aules de innovació i recerca i quatre aules mòbils multiús. Les circulacions s’han estudiat per a conservar l’escala i accessos existents, amb un passadís central per accedir a cada recinte.

Planta segona ala 23:

La planta segona, ala 23 objecte del present projecte incorpora una aula per bioenginyeria, laboratori de pràctiques de ciències biomèdiques, laboratori de practiques L8, laboratori de recerca de ciències biomèdiques, laboratori de recerca de bioenginyeria, laboratori de Medical prototyping, laboratori de practiques de ciències biomèdiques, aula de psicologia i nucli de lavabos de dones. Les circulacions s’han estudiat per a conservar l’escala i accessos existents, amb un passadís central per accedir a cada recinte.

Planta segona ala 24:

La planta segona, ala 24 objecte del present projecte incorpora quatre aules i zona de treball del professorat. Les circulacions s’han estudiat per a conservar l’escala i accessos existents, amb un passadís central per accedir a cada recinte.

Planta tercera ala 33:

La planta tercera, ala 23 objecte del present projecte incorpora el deganat, despatxos de vici-deganat i diferents espais de treball i reunió de cada àrea. Incorpora també dos nuclis de banys per a homes i dones. Les circulacions s’han estudiat per a conservar l’escala i accessos existents, amb un passadís central per accedir a cada recinte.

Planta Coberta:

En la coberta s’emplaçaran equips de climatització, objecte de la present reforma.

Descripció bàsica dels sistemes de condicionaments i instal·lacions:

 • Sanejament
 • Fontaneria
 • Baixa tensió
 • Enllumenat
 • Climatització
 • Ventilació
 • Audiovisuals, dades i control
 • Protecció contra-incendis
 • Detecció i alarma incendis
 • Protecció i seguretat
 • Parallamps
 • Instal·lació de xarxes de gasos medicinals a la clínica de pal·liatius
 • Instal·lació del sistema pacient-infermera a la clínica de pal·liatius