Empresa de manteniment industrial i instal·lacions integrals

Cimelsa, com a empresa de manteniment industrial, té un gran coneixement de les instal·lacions, ja que acostumats a realitzar-los manenimientos, ens és més fàcil, dimensionar, tot tipus d’instal·lacions integrals.

El Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira comença en el seu nou edifici d’11 plantes i categoria 4 estrelles, que obrirà les portes el 2021. L’hotel brilla per la seva classe i elegància: des del lobby fins a les 204 habitacions i 6 sales de conferències. Un cop finalitzades les instal·lacions integrals, en Cimelsa, realitzarem el manteniment industrial.

El seu caràcter distintiu es pot percebre en els seus luxosos interiors, dissenyats per Andreas Neudahm, amb les més altes qualitats.

Les instal·lacions realitzades són:

 • Instal·lació mitja tensió
 • Instal·lació enllumenat
 • Instal·lació baixa tensió
 • Instal·lació cablejat estructurat
 • Instal·lació sistema de control gestió centralitzada
 • Instal·lació seguretat i control accessos
 • Instal·lació telecomunicacions
 • Instal·lació megafonia
 • Instal·lació parallamps
 • Instal·lació detecció i alarma incendis
 • Instal·lació d’extinció d’incendis
 • Instal·lació de climatització i gestió energia tèrmica
 • Instal·lació de ventilació
 • Instal·lació solar tèrmica
 • Instal·lació fotovoltaica
 • Instal·lació de gas natural
 • Instal·lació de fontaneria
 • Instal·lació de sanejament