Estalvi Energètic en Instal·lacions Industrials

No n’hi ha prou que les instal·lacions funcionin. Cal que s’amortitzin en un període curt, i això passa per l’estalvi energètic.

Posem a disposició dels nostres clients, i els seus col·laboradors, l’aplicació de les tecnologies més novadores en el camp de l’Estalvi energètic.

Petjada de Carboni: Cada vegada són més països, que conscients de l’impacte mediambiental i de l’esgotament de les reserves naturals, exigeixen un certificat, on cal justificar, amb que energia hem fabricat els nostres productes. La petjada de carboni, és una fita, que moltes empreses intenten aconseguir, perquè de manera ecològica, es pot arribar a produir el mateix que amb la combustió de fòssils, que és el que portem fent des de fa més d’un segle.

Per aconseguir major estalvi energètic, les Indústries poden recórrer a certes tècniques que l’ajudaran a reduir el consum d’energia sense inversió. mitjançant tècniques com la SMART (Specific, mesurables, Achievable, Realistic, Timely) és a dir, a través del Manteniment Industrial, s’aporten mesures que són: específiques, mesurables, assequibles, realistes i planificables. No n’hi ha prou amb apagar el llum a l’tancar la porta, cal deixar connectat el únicament imprescindible, com poden ser les cambres frigorífiques o els sistemes d’alarma.

La instal·lació de plaques solars, siguin fotovoltaiques o tèrmiques, són una eina útil per a ser acte consumidors de la nostra pròpia energia. També ho són els molins de producció d’energia eòlica, cada vegada de dimensions més reduïdes, fugint dels paradigmes que tots tenim al nostre imaginari, de grans estructures d’acer, com les que veiem, quan circulem per diferents autopistes. En aquest aspecte, vam obrir un debat més paisatgístic que mediambiental, com al·ludeixen diferents col·lectius verds, als quals cal preguntar si prefereixen petroli i carbó en plena combustió, o molins que aprofiten el vent per donar-nos energies.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover