L’activitat de CIMELSA es desenvolupa en sis Àrees d’actuació diferenciades:

Som una empresa líder en el sector de les instal·lacions mecàniques i elèctriques, tant a l’Edificació com a l’Industria.

Per a una bona realització de les instal·lacions, disposem d’una Oficina Tècnica amb capacitat per a desenvolupar, de forma executiva, els projectes de les Enginyeries. També posem a disposició, dels clients, la nostra experiència per a donar solucions concretes a les problemàtiques que sorgeixin durant el procés de muntatge.

Com empresa de serveis participem en tot el procés d’una instal·lació, incorporant l’específica Tecnologia que calgui en funció de les necessitats d’un Edifici o d’un Procés.

– A CIMELSA construïm serveis per a tu  –