Serveis de Manteniment i Instal·lacions Industrials

L’activitat de CIMELSA es desenvolupa en sis Àrees d’actuació diferenciades:

Som una empresa líder en el sector de les instal·lacions mecàniques i elèctriques, tant a l’Edificació com a l’Industria.

Per a una bona realització de les instal·lacions, disposem d’una Oficina Tècnica amb capacitat per a desenvolupar, de forma executiva, els projectes de les Enginyeries. També posem a disposició, dels clients, la nostra experiència per a donar solucions concretes a les problemàtiques que sorgeixin durant el procés de muntatge.

Com empresa de serveis participem en tot el procés d’una instal·lació, incorporant l’específica Tecnologia que calgui en funció de les necessitats d’un Edifici o d’un Procés.

Especialitats

Fotovoltaica, Geotèrmica, Cogeneració, Solar Tèrmica, Eòlica, Biomasa, Gestió i Eficiència Energètica, Hidroelèctrica.

Plantes refredadores, Calderes, Vapor, Gas, Aire comprimit, Climatització, Instal·lacions frigorífiques, Instal·lacions petrolíferes, Combustibles, Humidificació, Terra radiant, Aigua Calenta Sanitaria, Gasos medicinals, Sales Blanques, Legionel·la, Fred Industrial, Fontaneria( Tractament Aigües i Sanejament).

Estacions de transformació MT/BT, Quadres elèctrics, Bateries de condensadors, Grups Electrògens, SAI’s, Parallamps, Enllumenat, Sistema de Control i Supervisió, Instrumentació, Automatització, Edificis Intel·ligents.

Telefonia, Interfonia, Comunicacions IT, Cable estructurat, Fibra Òptica, Sistemes de BMS.

Preventiu, Normatiu, Correctiu, Conductiu, Predictiu, Servei de guàrdia i urgències 24/7, GMAO, TPM.

Alarmes, Protecció Contra Incendis, Control Accessos i Videovigilància.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover

Catàleg

Catàleg CIMELSA

– CIMELSA, Enginyeria Aplicada al Servei  –