Carregant...
Serveis2018-08-01T17:38:05+00:00

L’activitat de CIMELSA es desenvolupa en tres Àrees d’actuació diferenciades:

Som una empresa líder en el sector de les instal·lacions mecàniques i elèctriques, tant a l’Edificació com a l’Industria.

Per a una bona realització de les instal·lacions, disposem d’una Oficina Tècnica amb capacitat per a desenvolupar, de forma executiva, els projectes de les Enginyeries. També posem a disposició, dels clients, la nostra experiència per a donar solucions concretes a les problemàtiques que sorgeixin durant el procés de muntatge.

Com empresa de serveis participem en tot el procés d’una instal·lació, incorporant l’específica Tecnologia que calgui en funció de les necessitats d’un Edifici o d’un Procés.

Instal·lacions Elèctriques

CIMELSA és una empresa d’instal·lacions integrals. Les instal·lacions elèctriques en son una part fonamental. Per a realitzar-les, CIMELSA fa trenta anys que s’ha estructurat, organitzant els equips humans adients tant a l’Oficina Tècnica com a la Producció.

Nombroses instal·lacions ja executades, tant en el sector de l’Edificació com en el Industrial en donen constància.

El nostre abast d’actuació, és el següent :

Instal·lacions Mecàniques

Per a realitzar les instal·lacions mecàniques, CIMELSA disposa d’un equip humà operatiu, propi i qualificat.

El abast de l’actuació és ampli, des de la climatització i ventilació fins al sanejament, passant per les instal·lacions de fontaneria, fluids, incendi i de processos mecànics a l’industria.

Com a especialitats a destacar:

  • Climatització
  • Estalvi energètic
  • Gestió

Climatització

És l’aplicació més característica de l’empresa amb un ampli ventall d’instal·lacions realitzades. Els nostres tècnics donen el suport que convé per a que les instal·lacions compleixin totes les exigències en quant a funcionament, normativa i rendiment energètic

Estalvi energètic

No n’hi ha prou que les instal·lacions funcionin. Cal que s’amortitzin en un període curt, i això passa per l’estalvi energètic.

Posem a disposició dels nostres clients, i els seus col·laboradors, l’aplicació de les tecnologies més novadores en el camp de l’Estalvi energètic.

Gestió

Som especialistes en la Gestió global de totes les instal•lacions, tant mecàniques com elèctriques, com a garantia de servei, qualitat i innovació.

  • Distribució
  • Subestacions
  • Enllumenat
  • Audiovisuals
  • Cablejat estructurat
  • Detecció d’Incendis
  • Instal·lacions electròniques

En aquest context, CIMELSA aporta els coneixements tècnics i l’experiència tant dels seus tècnics com els acumulats per la pròpia empresa.

Tecnologia

La Tecnologia és un dels fets diferencials de CIMELSA. Possiblement el més important.

El grup humà que constitueix CIMELSA està format per tècnics de grau mig i superior, completat per personal altament especialitzat en cada una de les facetes que l’activitat de manteniment requereix. Això ens permet actuar sense improvisar. Cada actuació és una conseqüència d’un anàlisi previ, un projecte d’actuació i una assignació de recursos. El procés conclou amb la verificació del producte pel departament de qualitat.

CIMELSA estem capacitats per a dur a terme actuacions de muntatge d’instal·lacions en els sectors de tecnologia avançada, com els d’energia renovable, eòlica, biomassa, cogeneració, geotèrmia, sistemes de gestió ambiental i en general en aquelles instal·lacions que incorporin un afegit tècnic que requereixin les aportacions d’una empresa altament especialitzada i professionalitzada.

– A CIMELSA construïm serveis –