Manteniment i Instal·lacions Mecàniques

Per a realitzar les instal·lacions mecàniques, CIMELSA disposa d’un equip humà operatiu, propi i qualificat.

El abast de l’actuació és ampli, des de la climatització i ventilació fins al sanejament, passant per les instal·lacions de fontaneria, fluids, incendi i de processos mecànics a l’industria.

Com a especialitats a destacar:

  • Climatització
  • Estalvi energètic
  • Gestió