Instal·lacions Industrials i d’Edificació

CIMELSA ofereix els seus serveis a empreses i entitats, tant públiques com privades, dels diferents sectors que constitueixen el mercat.

Amb la finalitat d’establir l’adequat model de gestió en l’execució de les instal·lacions, les classifiquem en les següents agrupacions de negoci:

Sector Terciari

 • Hoteler

 • Oci

 • Hospitalari

 • Sanitari

 • Soci Cultural

 • Veterinari

 • Administratiu

 • Esportiu

 • Docent

Sector Industrial

 • Farmacèutic

 • Químic

 • Logístic

 • Alimentari

 • Procés Productiu

 • Sales Blanques

 • Naus Industrials

 • Oficines

 • Sales de Producció

 • Sales Tècniques

Infraestructures públiques i privades: Ajuntaments, Hospitals, Museus.

Dins del sector Industrial CIMELSA acumula l’experiència dels seus tècnics i la pròpia de l’empresa. Apliquem i coordinem els nostres coneixements tecnològics, i els complementem amb els del client.

CIMELSA te una forta implantació en el sector Industrial, destacant la seva pràctica en la Industria Farmacèutica i el sector Hospitalari.

Tenim capacitat per aplicar solucions novadores que incideixin en els costos finals dels processos industrials.

És en el sector de l’Edificació on hi ha l’origen de CIMELSA. Dins de ell, ens adaptem a les necessitats de cada client, en funció de la normativa, les dimensions i la complexitat de la instal·lació a realitzar.

Els sectors amb més presència de la nostra empresa son els d’Edificis d’Oficines, Poliesportius, Hotels i Edificis Institucionals.

L’oficina tècnica de CIMELSA verifica el projecte de les instal·lacions, en realitza l’executiu i està present en totes les fases d’exercici dels treballs. Es garanteix així la qualitat del producte final.

– CIMELSA, Enginyeria Aplicada al Servei  –