Manteniment i Instal·lacions Elèctriques Industrials

CIMELSA és una empresa d’instal·lacions integrals. Les instal·lacions elèctriques en son una part fonamental. Per a realitzar-les, CIMELSA fa trenta anys que s’ha estructurat, organitzant els equips humans adients tant a l’Oficina Tècnica com a la Producció.

Nombroses instal·lacions ja executades, tant en el sector de l’Edificació com en el Industrial en donen constància.