Manteniment i Instal·lacions Elèctriques Industrials

Les Instal·lacions elèctriques Industrials, són aquelles en les que hi ha maquinària de gran consum, i que funcionen amb corrent trifàsica.

Normalment les Instal·lacions elèctriques Industrials, treballen amb una energia entre 10 Kv i 20 Kv, que es considera com Mitja Tensió, o bé superior a 30kV i que obtenen la qualificació d’Alta Tensió.

Les Instal·lacions elèctriques Industrials, comporten una responsabilitat afegida, per la perillositat de la seva manipulació. La qual cosa implica, que només empreses com Cimelsa, puguin afrontar la seva instal·lació, disseny i manteniment d’Instal·lacions elèctriques.

CIMELSA és una empresa d’instal·lacions integrals. Les instal·lacions elèctriques en son una part fonamental. Per a realitzar-les, CIMELSA fa trenta anys que s’ha estructurat, organitzant els equips humans adients tant a l’Oficina Tècnica com a la Producció.

Nombroses instal·lacions ja executades, tant en el sector de l’Edificació com en el Industrial en donen constància.

 • Instal·lació de subestacions

 • Circuits de força

 • Enllumenat i contactes

 • Instal·lacions de parallamps i terres físiques

 • Instal·lació de canalitzacions amb canonada

 • Ducte i charola

 • Instal·lacions subterrànies amb canonada i encofrades

 • Instal·lació de electroductos

 • Instal·lacions de força per a l’alimentació d’equips de procés

 • Instal·lacions d’enllumenat exterior

 • Instal·lacions elèctriques especials a prova d’explosions

 • Instal·lacions d’energia regulada i d’emergència

 • Instal·lacions elèctriques per a l’estalvi d’energia com temporitzadors

 • Sensors de presència

 • Fotocel·les

 • Il·luminació amb luminaris tipus led i fluorescents

 • Cel·les fotovoltaiques per a la generació d’energia

 • Instal·lació de bancs de condensadors

 • Filtres de harmòniques

 • Plantes d’emergència

 • Plantes d’emergència

Les instal·lacions elèctriques industrials formen la columna vertebral de tota indústria i tenen una gran rellevància ja que un disseny inadequat, una instal·lació amb falles o un manteniment deficient poden provocar des de l’atur temporal de les operacions de l’empresa fins accidents i danys materials de consideració que poden deixar a l’empresa fora de servei. La majoria dels incendis que es presenten en la indústria són ocasionats per falles en les mesures de seguretat, ja que no s’ha realitzat un bon projecte d’Instal·lacions elèctriques Industrials.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover