UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya) davant el seu creixement sostingut, inicia una sèrie de fases de creixement a les seves instal•lacions del Campus Sant Cugat dins de l’Hospital Universitari General de Catalunya. Dins d’aquestes fases trobem aules de formació, laboratoris, sales polivalents, boxes quirúrgics, odontològics, sales blanques, etc. Cimelsa S.L. ha realitzat totes aquestes instal•lacions amb la dificultat afegida d’estar dins d’un hospital de referencia com el General de Catalunya.